Benvingut a la pàgina web de MOBLES MAGRET, ubicada sota la URL https://www.moblesmagret.com (en endavant la web o la pàgina web). A continuació, li exposem els termes i les condicions d’ús de la pàgina web que han de seguir els usuaris quan hi accedeixin. La navegació a través d’aquesta pàgina web li confereix la condició d’usuari de la mateixa. És per això que li aconsellem una atenta lectura d’ aquest avís legal  per tal de realitzar-ne un ús correcte, doncs tota utilització contraria a la prevista aquí queda totalment prohibida i és susceptible de generar responsabilitats en front al seu titular.

  1. Dades identificatives

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic a continuació l’ informem de les dades del titular de la web:

Dades identificatives del titular de la web:

MARTÍ MAGRET SAU
NIF A17123357
Carretera de Sant Joan, 21
17867 Camprodon – Girona
Telèfon  972 74 01 81
Adreça de correu electrònic:  info@moblesmagret.com

La informació i els continguts que es recullen en aquesta són propietat de MARTÍ MAGRET SAU. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per un ús diferent del previst aquí, queda totalment prohibida.

  1. Condicions d’accés, utilització i funcionament de la Pàgina web

L’accés a la pàgina web és lliure. Com a usuari de la pàgina web ha de realitzar un ús adequat de la mateixa i dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de MARTÍ MAGRET SAU.Queda prohibit que els usuaris o tercers realitzin qualsevol acció ( incloent-hi  la introducció o la difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions en els continguts de la pàgina web, així com que intervinguin o provoquin alteracions en el correu electrònic, reservant-se MARTÍ MAGRET SAU el dret a excloure de l’accés a la Pàgina web a qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició. En tot cas MARTÍ MAGRET SAU es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l’accessibilitat a la seva pàgina web, en el cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com de modificar o actualitzar informacions, continguts i condicions d’accés de la mateixa. En la mesura en què això sigui raonadament possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de poca afluència a la web, sense perjudici de la facultat discrecional de MARTÍ MAGRET SAU per a dur-les a terme en qualsevol moment.

  1. Enllaços

En el cas  que a la present pàgina web es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, MARTÍ MAGRET SAU no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i/o continguts.  En cap cas, MARTÍ MAGRET SAU assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts de qualsevol enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni assegurarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió, o participació amb les entitats connectades.

  1. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts d’aquesta pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu: bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de pàgina, etc) són titularitat de MARTÍ MAGRET SAU i han estat cedides a aquesta pel seu ús. L’ús de la present pàgina web no confereix als usuaris cap dret d’explotació de cap classe ni la seva titularitat sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc la seva propietat intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la pàgina web.

MARTÍ MAGRET SAU fa expressa reserva en front als usuaris i tercers de l’exercici de totes les accions que emparin els seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

  1. Tractament de dades de caràcter personal i política de privacitat

A continuació li oferim el resum de la nostra política de privacitat, però pot ampliar aquesta informació, visitant la  nostra web https://www.moblesmagret.com

Responsable del tractament
MARTÍ MAGRET SAU
Carretera de Sant Joan, 21
17867 Camprodon – Girona
NIF A17123357

Finalitats principals del tractament
-Prestació de serveis i facturació.
-Per enviar-li informació dels nostres serveis sempre que vostè ens hagi autoritzat a fer-ho.
-Per atendre les seves consultes i gestionar les seves reserves.

Bases Legitimadores del tractament
-Execució del contracte de prestació de serveis.
-Compliment d’obligacions legals.
-Consentiment exprés.

Destinataris principals
– MARTÍ MAGRET SAU, i , en alguns casos empreses auxiliars per a les mateixes finalitats.

Drets
-accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
-revocació del consentiment prestat.
-presentació reclamació davant l’autoritat competent.

Procedència
-Facilitats pel seu titular.
-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).

Ens comprometem a complir amb la nostra obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes, i a tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, a l’efecte d’evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i, en el seu cas, cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant sol·licitud a MARTÍ MAGRET SAU per escrit dirigint-se a la direcció de correu electrònic info@moblesmagret.com, adjuntant copia del seu DNI o passaport.

  1. Legislació i jurisdicció aplicable

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en relació a la present pàgina web es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà, amb renuncia expressa al fur que pugui correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de GIRONA.

© 2019  MARTÍ MAGRET SAU Tots els drets reservats